Det är mycket att tänka på när man flyttar hemifrån. Att ta hand om dig själv och din ekonomi är såklart viktigt. Men det är inte allt du bör tänka på. I den värld vi lever i idag så håller vi på att förstöra vår jord. Människorna har använt för mycket av våra naturtillgångar och de håller på att ta slut. Så nu måste dagens ungdomar, som den nästa generationen, spara på miljön och ta hand om vår jord. Därför är det viktigt att leva hållbart och tänka på miljön. Vi vill verkligen att mål: 13 av de globala målen, att bekämpa klimatförändringen, ska uppfyllas. Det spelar ingen roll vilken synvinkel man ser jorden klimat från, det förändras alldeles för mycket och det är människans fel.

 

Varför har miljön blivit värre?

Det finns många saker som gjort så vår miljö blivit värre. Något som påverkat klimatet väldigt mycket är alla utsläpp från fabriker. Utsläppen har gjort så att växthuseffekten har blivit värre. Vår atmosfär fylls med mer och mer gas vilket leder till en upphettning av jorden. Jordens temperatur stiger allt mer och isarna smälter, de varma och torra länderna där svält är ett stort problem kommer snart vara så varmt att det inte går att bo där.

 

Gaserna som släpps ut kommer inte bara från de stora fabrikerna, mycket som vi privatpersoner gör i vardagen påverkar miljön mycket. Att vi köper kött gör väldigt mycket mot miljön. Så det betyder att vi privatpersoner kan ändra vår livsstil lite så vi kan rädda vår planet.

 

Tips

Vi som privatpersoner kanske inte kan lösa alla miljöproblem. Vi har inte den makten att bestämma vad företag ska göra, men vi kan ändå göra skillnad i vardagen.

Tips vad du kan göra för att spara på våra resurser och leva hållbart:

  • Sortera dina sopor och återvinn det som går att återvinna.
  • Köp inte nya onödiga saker, om du måste köpa något köp second-hand.
  • Köp inte bil om du verkligen inte behöver det, försök åka kollektivtrafik, cykla eller gå. Du sparar både pengar för dig själv och du sparar på miljön.
  • Köp mer ekologisk mat, kanske lite dyrare än vanlig mat men det är så mycket bättre för miljön.
  • Försök äta mer vegetariskt, utsläppen från köttproduktionen är så stor att vi verkligen måste minska ner det.
  • Ta med en väska eller tygpåse när du handlar, försök att inte köpa plastpåsar.
  • Släck lamporna och annan elektronik när du inte är i det rummet, det drar onödig energi.
  • Ifall du vill ha kallt vatten, köp en flaska som du har i kylskåpet. Mycket snabbare och bättre än att spola vattnet och vänta tills det blir kallt.
  • Ta snabba duschar och försök att inte duscha med varmt vatten.
  • Tänk på hur maten du köper är packad, välj kanske inte det som är packad i flera lager plast. Även när du köper frukt och grönt så kanske du inte behöver ta en plastpåse till allt.

Källor för denna text

http://ekoenkelt.se/2015/02/03/100-saker-du-kan-gora-for-en-mer-miljovanlig-hallbar-vardag/

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/